Dzień dobry
Proszę o poradę, jak powinnam prawidłowo odmienić wieś Tropie (powiat strzyżowski) przez przypadki. Nazwa wsi została prawdopodobnie utworzona od miana osadnika lub właściciela wsi *Tropa. Z góry bardzo dziękuję.

Z poważaniem
Agnieszka Zielińska

W Słowniku nazw miejscowości i mieszkańców PWN czytamy, że nazwa miejscowości Tropie położonej w Rzeszowskiem odmienia się tak samo jak rzeczowniki plurale tantum: M. Tropie, D. Tropi, C. Tropiom, B. Tropie, N. Tropiami, Ms. Tropiach (por. wakacje). Nazwa identycznie brzmiącej miejscowości znajdującej się w Nowosądeckiem deklinuje się jak rzeczowniki w formie liczby pojedynczej r. nijakiego: M. Tropie, D. Tropia, C. Tropiu, B. Tropie, N. Tropiem, Ms. Tropiu (por. dziecko).

Bartłomiej Cieśla