Szanowni Państwo
Jak powinno się mówić: „podano trzy rodzaje ciasta” czy „podano ciasto w trzech rodzajach”? „Nakarmiłam rodzinę ciastem w trzech rodzajach” czy „… trzema rodzajami ciasta”?

Jak podają opracowania słownikowe rzeczownik rodzaj `gatunek czegoś, odmiana, typ, jakość` łączy się z określeniem w dopełniaczu, czyli rodzaj czegoś, np.: rodzaj materiału, obuwia, rodzaje: gleby, muzyki, literatury.

Podane przez Panią współwystępujące postaci oboczne są poprawne, ale ich użycie powinno być dostosowane do sytuacji komunikacyjnej i stylu wypowiedzi. W codziennych rozmowach użytkownicy języka kierują się pewnymi uniwersalnymi zasadami. Jedną z nich jest tendencja do oszczędzania wysiłku (ekonomii). Działanie tej tendencji ujawnia się w m.in. w wyborze najkrótszej formy z kilku możliwych obocznych, np.: drożdżówka zam. bułka drożdżowa; zasada ta dotyczy także połączeń z przyimkami, np.: ciasto proszkowe, ciasto z proszkiem albo ciasto na proszku; jednoaktówka, sztuka jednoaktowa, sztuka w jednym akcie. Formami dłuższymi posługujemy się w tekstach pisanych, w wypowiedziach bardziej oficjalnych.

Beata Burska-Ratajczyk