Dzień dobry!
Za poprawne uznaje się: jest napisane. Mnie uczono,że „napisać” to czasownik dokonany, a „napisane” – im. przym. bierny. List został napisany lub zostanie napisany. Nie mówimy: list jest napisany, lecz list jest pisany. Zatem powinno być: tutaj coś zostało napisane lub tutaj pisze. Wciąż mnie razi: jest napisane. Dlaczego tak przyjęto?
Barbara

Stronę bierną, której pierwszym członem jest czasownik BYĆ, tworzy się zarówno z użyciem imiesłowu dokonanego (jest ustalony), jak i niedokonanego (jest ustalany), choć oczywiście druga sytuacja zachodzi częściej. Nie można więc przyjąć, że przywołany w pytaniu zwrot zbudowany jest niezgodnie z regułami gramatycznymi. Co więcej, imiesłów ma końcówkę –e, bo postawiony jest w formie rodzaju nijakiego, uzgodnionej z zaimkiem nieokreślonym coś.

Połączenie tu coś pisze uznaje się najczęściej za niepoprawne, wychodząc z założenia, że pojawiający się w nim czasownik oprócz dopełnienia (Tu pisze: „pokój”) lub wypowiedzenia dopełnieniowego (Tu pisze, że wkrótce podpisany będzie pokój) wymaga też podmiotu, który w tego typu konstrukcji – służącej przekazaniu informacji o zawartości jakiegoś komunikatu, nie zaś eksponowaniu nadawcy – jest zazwyczaj pomijany.

Konieczność wprowadzenia subiektu nie zachodzi, gdy posługujemy się zwrotem jest napisane. Zdania w stronie biernej umożliwiają opisanie stanu rzeczy bez wskazania na wykonawcę czynności.

Bartłomiej Cieśla