Szanowni Językoznawcy,
zgodnie z normą wzorcową w tekstach pisanych wyróżniamy kursywą zwroty
z łaciny. Moje pytanie brzmi: czy powinno się wyróżniać kursywą w tekstach nazwy obce zapisane zgodnie z zasadami transkrypcji, np. nazwy arabskie typu Asz-Szabab, Ansar asz-Szaria, Dżabhat an-Nursa lub alawici, sahelijskie katibaty itp.

Dzień dobry,
przesłane pytanie dotyczy zagadnień edycji tekstu. Zgodnie z jej zasadami kursywą zapisujemy między innymi „wyrazy, wyrażenia lub całe zdania funkcjonujące na prawach cytatu z języka obcego, z wyjątkiem wyrazów i wyrażeń powszechnie stosowanych
(np. postscriptum, incognito)” (A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 37). Tak więc kursywa używana jest nie tylko do cytatów z języka łacińskiego, ale też z innych języków. Gdy chodzi o nazwy będące transkrypcjami kursywa nie jest konieczna.

Pozdrawiam
Agnieszka Wierzbicka