W celu oceny.., czy celem oceny..?

Obie wymienione formy, znaczące  'po to, żeby…’, są poprawne.

Izabela Różycka