Witam, chciałabym zadać pytanie dot. konstrukcji poniższego zdania:
„… może być uczeń w wieku od 13 do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.”
Czy brak skrótu r.ż. po cyfrze 13 jest rażącym błędem czy zapis ten jest poprawny również i bez niego (ze względu na sformułowanie „w wieku” przed 13)?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam

Zdanie w takiej formie nie powinno budzić wątpliwości interpretacyjnych, jednak względy stylistyczne i składniowe przemawiałyby za umieszczeniem jednego z dwóch sformułowań: lat lub roku życia (pewnie lepiej użyć pierwszego, by uniknąć powtórzenia). Z jednej strony idzie o precyzję, z drugiej zaś o respektowanie łączliwości składniowej wyrażenia w wieku, po którym nie tylko umieszczamy cyfrę/liczebnik, lecz także wyrażenie będące przedmiotem formułowanej tu wątpliwości.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla