Ostatnio w reklamie usłyszałem”dostępne we sklepie”Czy to jest poprawna pisownia czy jednak „w sklepie „powinno być.A może obie pisownie są poprawne.Proszę o odpowiedź

Zakładając, że mowa o polszczyźnie standardowej, a nie na przykład stylizacji na język regionalny, należałoby uznać, że forma we sklepie jest niepoprawna. Rozszerzoną postać przyimka w stosujemy wtedy, gdy umieszczone w prawostronnym sąsiedztwie słowo zaczyna się od grupy spółgłoskowej, która wespół z poprzedzającym przyimkiem sprawiałaby trudności artykulacyjne (np. we krwi, we wtorek). Przywołane przez Pana połączenie warunku tego nie spełnia.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla