Dzień dobry,
moje pytanie dotyczy pojęcia „wrostek”. W podręcznikach do szkoły podstawowej (np. GWO) jest ono używane jako synonim pojęcia „interfiks”. Tymczasem zgodnie z moją wiedzą interfiks to międzyrostek, a wrostek to inaczej infiks. W wyrazie „łyżworolki” mamy zatem interfiks (międzyrostek). Proszę o wyjaśnienie.
Anna Palichleb

Wrostek, zwany inaczej infiksem, to zgodnie z definicją zamieszczoną w „Encyklopedii językoznawstwa ogólnego” pod red. Kazimierza Polańskiego morfem zajmujący pozycję wewnątrz rdzenia, przykładem może być infiks nosowy n w łacińskich formach czasu teraźniejszego fra-n-go 'łamię’. We współczesnym języku polskim infiksacja nie występuje. Najprostsza definicja interfiksu głosi zaś, że to 'cząstka słowotwórcza wyrazów złożonych występująca między członami złożenia’ (SJP). W wyrazie łyżworolki, jak słusznie zauważono w pytaniu, mamy zatem do czynienia z interfiksem o.

Katarzyna Burska