Jaka forma /a może obie/ jest poprawna :
wybory na radnych/prezydenta czy wybory radnych/prezydenta?
Dziękuję 🙂

Leksem wybory w znaczeniu „akcja polityczna mająca na celu wyłonienie przez głosowanie odpowiednich kandydatów do pełnienia określonych funkcji” nie posiada liczby pojedynczej. Mogą być wybory do czegoś (np.: do Parlamentu Europejskiego) lub wybory kogoś (np.: prezydenta). Inaczej jest z leksemem wybór, który rozumiany jest jako „wybranie kogoś/czegoś”. Wtedy możemy powiedzieć wybór kogoś na kogoś, np.: wybór Aleksandra Kwaśniewskiego na prezydenta Polski, wybór Kowalskiego na prezesa związku.

Anna Sokół-Klein