Dzień dobry,
Mam takie pytanie: kiedy piszemy WYKAZ, a kiedy LISTA?
Jeżeli drukujemy imiona i nazwiska osób, to jest LISTA czy WYKAZ?
Mnie się wydaje, że LISTA, bo WYKAZ odnosi się raczej do rzeczy. Kolega jest innego zdania. Kto ma rację?
Serdecznie pozdrawiam,
Stefan Łaszyn

 

Dzień dobry,
Słownik języka polskiego PWN definiuje słowa wykaz i lista następująco:

  • lista „spis ludzi, rzeczy lub spraw sporządzony według pewnej zasady; też: karta, księga zawierająca taki spis”;
  • wykaz «pismo zawierające dokładne wyliczenie osób, przedmiotów, faktów itp.» .

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN wskazuje następujący zakres użycia tych pojęć:

  • lista „Lista alfabetyczna. Lista wyborcza. ista płacowa (nie: płatnicza). Skreślić kogoś z listy. Wyczytać kogoś z listy. Wpisać się na listę (…). Lista kogoś, czegoś: Imienna lista pasażerów. Lista zaproszonych gości. Lista płac albo płacy. Lista obecności. Lista przebojów.” ;
  • wykaz „z kwalifikatorem 'urzędowy’ «lista, spis»: Wykaz alfabetyczny. Pełny, kompletny wykaz. Umieścić kogoś, coś w wykazie. Być, znaleźć się w wykazie, potocznie na wykazie. Prowadzić, sporządzać wykaz. Wykaz kogoś, czegoś: Imienny wykaz uczniów. Wykaz książek, lektur. Roczny wykaz dochodów i wydatków.”.

Z przytoczonych definicji wynika, że słowa te możemy traktować synonimicznie, choć z pewnością leksem wykaz będzie określeniem formalnym, urzędowym (na co wskazuje kwalifikator z Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny PWN). Zarówno lista, jak i wykaz może dotyczyć spisu osób, jak i rzeczy.

Łączę pozdrowienia
Agnieszka Wierzbicka