Dzień dobry.

Bardzo proszę o odpowiedź, która forma czasownika „wynosić” jest poprawna?

Suma składek zdrowotnych wypłacona w 2021 roku wyniosła/wynosiła 1.200 zł.

Z góry dziękuję.
Z poważaniem
Katarzyna K.

Czasownik wynosić przybiera w 3. os. l. poj. r. ż. formę wynosiła, z kolei wyniosła to analogiczna forma od czasownika wynieść. Oba te czasowniki różnią się aspektem – pierwszy to czasownik niedokonany, drugi zaś dokonany. Obu można przypisać m.in. znaczenie 'osiągnąć pewną wielkość wyrażoną liczbowo’ (WSJP), które pasuje do przytoczonego w pytaniu kontekstu. Ponieważ mamy do czynienia z czynnością już zakończoną, powinniśmy użyć formy dokonanej.

Katarzyna Burska