Czy poprawny jest zwrot:
wzorem ubiegłego roku…

W „Wielkim słowniku języka polskiego” pod red. Piotra Żmigrodzkiego czytamy, że przyimka wzorem używamy, by podkreślić 'w ten sposób, że to, o czym mowa, odbywa się tak jak to jest charakterystyczne dla obiektów nazwanych przez mówiącego’. Wyrazowi temu przypisany jest kwalifikator 'książkowe’. Wzorem łączy się z rzeczownikami w dopełniaczu nazywającymi osoby (wzorem innych badaczy), instytucje (wzorem parlamentu belgijskiego) czy momenty w czasie (wzorem poprzednich lat). Zwrot wzorem ubiegłego roku wpisuje się w przytoczone kryteria, należy go zatem uznać za poprawny.

Katarzyna Burska