z wzorcem czy ze wzorcem – jak prawidłowo zapisać?

Ze to forma przyimka z używana przed wyrazami rozpoczynającymi się od spółgłosek s, z, ś, ź, ż, rz, sz, po których następuje kolejna spółgłoska (np. ze snu, ze srebra, ze ota, ze śmiechu, ze szkoły) oraz przed wyrazami rozpoczynającymi się od kilku spółgłosek (np. ze wstydu, ze wzruszenia, ze wzburzenia). Jest także pewna ilość wyrażeń z przyimkiem ze łączącym się z rzeczownikami zaczynającymi się od innych grup spółgłoskowych, np. ze mną, ze Lwowa itp., ale przytoczone przez Pana wyrażenie przyimkowe do tych wyjątków nie należy. A zatem mówimy i piszemy: z wzorcem.

Izabela Różycka