Witam,
Zwracam się z prośbą o informację, które z niżej wymienionych zdań jest poprawne językowo:
Dokądkolwiek pójdę poniosę ze sobą Wasz pierwszy krzyk.
Dokądkolwiek pójdę zabiorę ze sobą Wasz pierwszy krzyk.
Pozdrawiam serdecznie
Ania Skowron-Malinowska

W przytoczonym przez Panią kontekście oba czasowniki wydają się właściwe pod względem znaczeniowym. Natomiast jeżeli chodzi o formę wypowiedzenia, w przypadku wyboru pierwszego z nich lepiej byłoby pominąć wyrażenie przyimkowe ze sobą, albo zastąpić je np. zaimkiem tam. W obu zdaniach brakuje także przecinka:

Dokądkolwiek pójdę, zabiorę ze sobą Wasz pierwszy krzyk;

Dokądkolwiek pójdę, poniosę tam Wasz pierwszy krzyk.

Izabela Różycka