Witam,
Moje pytanie dotyczy stosowania znaków interpunkcyjnych – kropek – w rzymskim zapisie daty. Poprawny zapis, to?
a) XVII V MCMXCIII
Czy
b) XVII.V.MCMXCIII

Dziękuję za odpowiedź

Podana przez Panią forma zapisu daty jest nietypowa, stąd też we współczesnych opracowaniach normatywnych nie znajdujemy szczegółowych rozstrzygnięć w tym zakresie. Mogę tylko podpowiedzieć, że moim zdaniem każdy z dwóch wariantów graficznych daje się uzasadnić. Za pominięciem kropek przemawia  konwencja językowa, dotycząca jednak struktur z cyframi arabskimi na oznaczenie dnia i roku. Postawienie kropek można motywować chęcią uporządkowania zapisu i silniejszego wyodrębnienia poszczególnych członów, co jest o tyle istotne, że spiętrzenie tak wielu rzymskich cyfr nieprzedzielonych żadnym znakiem interpunkcyjnym początkowo zdaje się nieczytelne.

Bartłomiej Cieśla