Jak należy prawidłowo zapisać skrót od słowa miejsce.Uczeń zajął  1 miejsce w konkursie. I msc., czy I m-ce
Dziękuję

Opracowania słownikowe podają dwie formy zapisu skrótu wyrazu miejsce. Skrót może mieć postać: m-sc, msc. Natomiast liczebniki porządkowe zapisujemy za pomocą cyfr rzymskich lub arabskich, po cyfrze arabskiej – stawiamy kropkę. Zastosowanie kropki jest konieczne, jeżeli jej brak budzi wątpliwości co do tego, czy chodzi o liczebnik porządkowy, czy główny.

Warto dodać, że w formach umieszczanych na dyplomach czy listach gratulacyjnych lepiej zrezygnować ze skrótów i zastąpić je pełną formułą, ponieważ taki sposób zapisu odbierany jest jako bardziej elegancki i uprzejmy.

Beata Burska-Ratajczyk