Często używam w swoich opracowaniach tabel i rysunków – czy w tytułach można używać skrotów, np.:
Tab. 12. Tutaj tytuł.
Rys. 12.1. Tutaj opis.
Czy w odwołaniach musi być tak (tab. 12) i (rys. 12.1). Czy może być też tak (Tab. 12) i (Rys. 12.1)

 

Podane sposoby zapisu ze skrótami są przyjęte w publikacjach, choć w dużej mierze zwyczaj użycia skrótów lub pełnych nazw ustalają indywidualne redakcje. Jeśli zaś chodzi o odwołania, to używa się zwyczajowo zapisów małą literą (tab. 12) czy (rys. 12.1).

Agnieszka Wierzbicka