Które jest prawidłowe „zasada czworga oczu”, czy „zasada czterech oczu” ?
Dziękuję za odpowiedź.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny pod redakcją A. Markowskiego (2014) nie pozostawia w tej sprawie wątpliwości: Dwoje, oboje, troje, czworo oczu (nie: dwa, oba, trzy, cztery oczy)A zatem zasada czworga oczu.

Izabela Różycka