Witam serdecznie,

Które z poniższych zdań jest prawidłowe? Chodzi mi o formę słowa „zastanawiać się”

1:
Tam też dogoniłem cześć szpicy i peleton, zastanawiających się nad tym samym problemem wyboru drogi.

2:
Tam też dogoniłem cześć szpicy i peleton, zastanawiające się nad tym samym problemem wyboru drogi.

Zdaje mi się, że jak się sprawa tyczy ludzi, to trzeba by było użyć formy pierwszej, np.
Minąłem część grupy i Franka, stojących obok.
A jak chodzi o rzeczy to formy drugiej, np.
Minąłem część szafy i fotel, stojące obok. (zakładając, że szafa jest rozłożona na części).

Dziękuję i pozdrawiam,
Agnieszka

   Niestety żadne z dwóch pierwszych przytoczonych zdań nie jest poprawne. Peleton, choć oznacza grupę zawodników, to z gramatycznego punktu widzenia jest rzeczownikiem, który w omawianym zdaniu został użyty w liczbie pojedynczej. Nie ma zatem powodu, by określający go imiesłów przymiotnikowy był w liczbie mnogiej. Gdybyśmy w miejscu peletonu mieli np. rowerzystów, to wówczas forma imiesłowu z pierwszego zdania byłaby właściwa. Dodatkowo w zdaniu pojawia się błąd fleksyjny: poprawna forma dopełniacza liczby mnogiej rzeczownika szpic, to szpiców. Zatem właściwa postać tego zdania to: Tam też dogoniłem część szpiców i peleton, zastanawiający się nad tym samym problemem wyboru drogi.

Anita Pawłowska-Kościelniak

sprostowanie:

Jak słusznie zwróciła mi uwagę pani dr Katarzyna Burska, prawdopodobnie źle zrozumiałam cytowane przez Panią zdanie i chodzi tutaj nie o szpice w znaczeniu psów, ale o termin właściwy dla socjolektu sportowego szpica, który ma zapewne oznaczać najbardziej wysuniętą na przód grupę kolarzy. W takim wypadku pierwsze zdanie jest oczywiście poprawne, zarówno jeśli chodzi o formę fleksyjną dopełniacza, jak i postać imiesłowu przymiotnikowego.