Jaka jest geneza słowa ” zimowisko „?

Wyraz zimowisko pochodzi od  wyrazu zima i został utworzony za pomocą sufiksu –owisko. Oznacza 'wyjazd wypoczynkowy dla dzieci organizowany w czasie ferii zimowych’ lub 'miejsce, w którym spędza się zimę’.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla