Dzień dobry.
Czy jest konieczne, w pismach urzędowych, pisanie „pan” (lub „pani”, „p.”) przed nazwiskami, używanymi w odniesieniu do osoby trzeciej, przywoływanej jedynie, czy też opisywanej w treści pisma? Sprawia to wrażenie całkowicie zbędnej tytułomanii.
Przykładowe zdanie: „… w związku z powyższym, sprawę pani Anny Kowalskiej przekazano … „.
Z góry dziękuję.
Życzę dobrego dnia.
PŁ.

Oczywiście nie ma wymogu, by pisząc o osobie trzeciej posługiwać się formami grzecznościowymi. Ich użycie w dużej mierze zależne jest od zwyczaju językowego wypracowanego przez pracowników konkretnej instytucji, jak również woli piszącego. Istotnym czynnikiem są też rodzaj wypowiedzi, jak również okoliczność stanowiąca powód redagowania pisma: o ile może pominąć zwrot pani/pan np. w akcie oskarżenia – co zresztą wskazywane jest w wielu wzorach tekstów specjalistycznych – o tyle pisząc urzędową notkę informującą o przyznaniu nagrody fundowanej przez urząd, jej laureata należałoby wyróżnić i docenić odpowiednią formułą.

Bartłomiej Cieśla