Szanowni Państwo,
Bardzo proszę o wyjaśnienie wątpliwości językowej, związanej z tworzeniem zdań współrzędnie złożonych. Konkretnie, czy poszczególne części takiego zdania mogą występować w różnym czasie lub przypadku? Dla przykładu:
„Okręt był ogromny, największy pojazd zbudowany przez człowieka.”
Tu, według mnie, druga część zdania powinna uwzględnić czas z części pierwszej, a więc „Okręt był ogromny, był największym pojazdem zbudowanym przez człowieka”.
Czy mam rację czy też może ta pierwsza konstrukcja również jest poprawna?

Przytoczone w pytaniu wypowiedzenie nie jest przykładem zdania współrzędnie złożonego, znajdujące się po przecinku swoiste dopowiedzenie (największy pojazd zbudowany przez człowieka) nie łączy się pod względem składniowym z poprzednią częścią (okręt był ogromny). Aby wypowiedź ta była komunikatywna, wymaga przeredagowania. By uniknąć powtarzania czasownika był, proponuję następującą postać: Ten ogromny okręt był największym pojazdem zbudowanym przez człowieka. Należałoby też przemyśleć zasadność użycia w tym zdaniu rzeczownika pojazd, gdyż – zgodnie z definicją słownikową – jest to urządzenie służące do transportu lądowego, nie zaś wodnego.

Katarzyna Burska