Witam!
Czy zapisanie nazwiska Chopin w wersji polskiej jest poprawne? Na przykład „Słucham polonezów Szopena.”

Pozdrawiam
Jarosław Kotoń

 

Panie Jarosławie,
nazwiska francuskie i angielskie zapisujemy zwykle według pisowni oryginalnej, np. Joliot, Daudet, Shaw, Wallace. Wyjątek stanowi tylko kilka szczególnie popularnych nazwisk, które zapisujemy zgodnie z oryginałem, np. Washington, Shakespeare, Rousseau, Voltaire, Chopin, albo w wersji spolszczonej: Waszyngton, Szekspir, Russo, Balzak, Szopen. Tym samym podany przez Pana przykład zapisu nazwiska w wersji spolszczonej, Szopen, należy uznać za poprawny.

Łączę pozdrowienia
Agnieszka Wierzbicka