Proszę o informację odnośnie podawani godzin. Przykładowo za 10 godzina 12 rozumie się, że za 10 minut będzie godzina 12. Tyle, że wcale nie musi tak być, ponieważ upłynęły sekundy, które spowodowały, że jest mniej niż 10 minut.
Czy mam rozumieć, że za 10 oznacza również wliczanie niepełnej minuty?

Kiedy ludzie pytają się o to, która jest godzina, nie chodzi im o idealną dokładność pomiaru, jaką cechują się jedynie zegary elektroniczne. Mają raczej na myśli zwyczajne odczuwanie czasu, w przypadku którego niepełna minuta jest minutą, a nie np. czterdziestoma ośmioma sekundami. W życiu na ogół nie jest nam potrzebna idealna precyzja w tym zakresie (co innego w badaniach naukowych dotyczących przebiegu rozmaitych zjawisk fizycznych oraz w różnorodnych procesach technologicznych). A zatem sformułowanie za dziesięć (minut) dziesiąta oznacza czas pomiędzy dziesiątą i dziewiątą minutą przed godziną dziesiątą.

Izabela Różycka