Czy wyraz „darmozjad” to zrost czy złożenie?

 

Zrost to określenie jednego wyrazu złożonego, w którym pierwszy człon jest rzeczownik w określonym przypadku (ewentualnie przymiotnik czy wyrażenie przyimkowe) i jest składniowo zależy od drugiego członu, np. Biały-stok, dobra-noc. Między członami takiego zrostu nie będzie żadnych elementów łączących.

Złożenie to z kolei wyraz złożony z dwóch (lub więcej) tematów połączonych formantem, zwanym wrostkiem: -o-, -i-, -y-, np. cud-o-twórca, wierc-i-pięta, mocz-y-morda. I tak jest w wypadku podanego w pytaniu przykładu: darm-o-zjad. Temat 1. to darm, temat 2. zjad, a wrostkiem jest tu -o-.

Łączę pozdrowienia
Agnieszka Wierzbicka