Witam.Czy powinno się mówić DYFUOR czy DYFUZER.Dziękuję i pozdrawiam.

Żadna z przytoczonych form nie jest notowana w słownikach. Przypuszczam, że chodziło o dyfuzor, który w „Słowniku języka polskiego PWN” ma następujące znaczenia: 1. 'przewód o rozszerzającym się przekroju, powodującym zmniejszanie się prędkości przepływu cieczy lub gazu i rozproszenie ich strumienia’; 2. 'element rozpraszający fale dźwiękowe lub świetlne’; 3. 'aparat działający na zasadzie dyfuzji’. Wymowa tego wyrazu jest zgodna z jego pisownią.

Katarzyna Burska