jak podzielic wyraz tzn przy przenoszeniu do kolejnej linijki … : Akta personal-ne czy akta persona-lne ?

Dziekuje

Podczas dzielenia wyrazów przy przenoszeniu do kolejnego wersu obowiązują kryteria fonetyczne (odnoszące się do podziału na sylaby) oraz morfologiczne (uwzględniające podział na rdzeń i przedrostek). Podkreśla się również, że należy unikać takiego dzielenia wyrazów, w którym grupa głosek przenoszona do następnej linii nie występuje na początku żadnego innego wyrazu. Uwzględniając te zasady, za poprawny należy uznać podział: personal-ne.

Katarzyna Burska