„przeznaczenie dopuszczalne-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowo-usługowa na terenach bezpośrednio przyległych do ulicy zbiorczej”   Moje pytanie czy zapis pzyl. do ul. zbiorczej dotyczy tylko mieszkan-usług czy również mieszk jednorodzinnej
Pozdrawiam Paweł

Spójnik i używany jest w sytuacji, gdy chcemy poinformować o współistnieniu, współwystępowaniu w czasie lub przestrzeni wskazanych w wypowiedzi dwu lub więcej elementów rzeczywistości. A zatem z przytoczonego tekstu wynika, że na terenach bezpośrednio przyległych do ulicy Zbiorczej dopuszczalna jest zarówno zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jak i mieszkaniowo-usługowa.

Izabela Różycka