Czy, umieszczając w książce taki oto wpis, powinnam postawić na końcu kropkę: „Nagroda dla Jana Nowaka, ucznia kl. x,  za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie”?

Dzień dobry,
zakończenia dedykacji nie wymagają zamykania ich kropką, więc wskazany w pytaniu zapis jest poprawny. Więcej informacji na temat dedykacji można znaleźć w publikacji: M. Zaśko-Zielińska, A. Majewska-Tworek i T. Piekot Sztuka pisania (PWN, 2008).

Agnieszka Wierzbicka