jak się nazywa osoba która używa wyrazów niewłaściwych do ich znaczenia / bezsensownych  np. „lubię Panią adekwatenie”  

W języku polskim nie istnieją specjalne określenia, za pomocą których nazywa się osoby popełniające poszczególne typy błędów językowych, w tym także błędy polegające na myleniu znaczeń wyrazów. Przy okazji można dodać, że zwrot używa wyrazów niewłaściwych do ich znaczenia jest niepoprawny, powinniśmy tu użyć raczej formy: używa wyrazów niewłaściwych pod względem znaczenia; używa wyrazów nieodpowiednich znaczeniowo, itp.

Izabela Różycka