Witam. Mam problem z pisownią  niby nazwy własnej, ale  niekiedy chyba i pospolitej. Otóż istnieje w w naszym  kraju stowarzyszenie Związek Kynologiczny w Polsce, skrót powszechnie używany to: ZKwP.  Stowarzyszenie posiada oddziały. Na stronach internetowych są one pisane następująco:  Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział w Warszawie, Oddział w Łodzi … Pojawia się też  inna forma: Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Chorzów, albo oddział +nazwa miasta. Pełna dowolność.  Czy Państwa zdaniem drugi człon nazwy, czyli „oddział” z nazwą  miejscowości (ta oczywiście wielką)  powinien być  pisany mała literą?  Czy poprawne będzie używanie  formuły : „oddział łódzki” „oddział warszawski” i t.p.? Piszemy np. : zebranie odbędzie się w siedzibie oddziału łódzkiego ZKWP, czy w siedzibie ZKwP Oddział w Łodzi?  I jeszcze  jeden dylemat: nazwy ras psów piszemy małymi literami, to  jasne, ale co z nazwami zawierającymi nazwy  miejsc pochodzenia, np.:  podenco z Ibizy, cirneco dell`Etna (czy cirneco dell`etna),gończy Hamiltona, gończy Schillera, owczarek z Bergamo lub z Majorki . Jest tego sporo. a pisownię spotykam dowolną  Gorąca prośba o pomoc. Małgorzata Downarowicz

Jak już kilka razy pisaliśmy w poradni, to, czy dany wyraz w wyrażeniu powinien być napisany wielką czy małą literą, zależy od tego, czy jest on częścią nazwy własnej, czy tylko dodatkową informacją. W przykładzie przytoczonym przez Panią nazwą własną jest forma językowa identyfikująca stowarzyszenie, czyli Związek Kynologiczny w Polsce, pozostałe elementy do tej nazwy nie należą, informują jedynie o siedzibie organizacji. Jak z tego wynika, wyraz oddział powinien być napisany małą literą. Wskazać siedzibę stowarzyszenia (miasto) można zarówno za pomocą wyrażenia przyimkowego w X (Związek Kynologiczny w Polsce, oddział w Łodzi), albo przymiotnika (Związek Kynologiczny w Polsce, oddział łódzki), nie polecałabym natomiast formy typu: oddział Łódź, ponieważ rzeczownik oddział wymaga określeń odpowiadających na pytania jaki? bądź gdzie?

Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to pojawiające się w nazwach ras psów nazwy własne miast, państw, wysp, gór, krain geograficznych lub osób powinny być pisane wielkimi literami. Wyrazy takie nie tracą statusu nazwy własnej, kiedy zostaną użyte dla określenia innego elementu rzeczywistości, wskazują przecież, skąd dana rasa się wywodzi, albo kto pierwszy taką rasę wyhodował. A zatem mamy podenco z Ibizy, cirneco dell`Etna, gończy Hamiltona, owczarek z Bergamo, itp.

Izabela Różycka