Widzialem ostatnio wpis jednego z politykow. Mniej wiecej tak sie zaczynał. Jakby Putin sie nie starał, to i tak nie………… Tu moje pytanie czy taka forma jest poprawna? Ja napisałbym Jakkolwiek Putin by sie starał, to i tak nie ……..
Pozdrawiam Łukasz

Pierwsza kwestia, którą należy rozstrzygnąć, to pisownia jakby i jak by. Zapis łączny jest równoważny znaczeniowo spójnikowi gdyby. Jeśli przyjęlibyśmy taką interpretację, można by sobie wyobrazić wypowiedzenie: Jakby (=gdyby) Putin się nie starał, to… (druga część musiałaby nieco zmodyfikowana). Pisownia rozłączna jak by sugeruje, że mamy do czynienia z zaimkiem, który można zastąpić konstrukcją w jaki sposób. Domyślam się, że chodziło o drugą możliwość. „Słownik poprawnej polszczyzny” pod red. Andrzeja Markowskiego sformułowania typu jak by nie było czy jak by nie tłumaczyć traktuje jako niepoprawne. Analogiczne zwroty występują jednak powszechnie w mowie codziennej, o czym może świadczyć choćby obecność konstrukcji jak by nie patrzeć w „Wielkim słowniku języka polskiego” pod red. Piotra Żmigrodzkiego (z kwalifikatorem ‘potoczne’) czy „Wielkim słowniku ortograficznym PWN”. Bez wątpienia za wzorcową należy jednak uznać formę jakkolwiek by się starał i w oficjalnej wypowiedzi to właśnie ona powinna się pojawić.

Katarzyna Burska