chciałabym się dowiedzieć czy forma kamieniować jest dopuszczalna, czy jest błędna i nie należy jej stosować? A tak w ogóle, moim zdaniem, forma kamieniować jest milsza dla ucha. Pozdrawiam.

Jedyną poprawną formą tego czasownika jest kamienować, chociaż, jak napisałam wcześniej, jest to wyraz o strukturze nietypowej. A zatem forma *kamieniować jest błędem językowym.  Indywidualne odczucia co do „urody” pewnych form językowych są ważnym składnikiem naszej kompetencji językowej, ewentualne użycie takich elementów językowych może stać się składnikiem naszego języka osobniczego, jednak reguły poprawności kształtują się społecznie, a ich naruszanie, nawet świadome i spowodowane taką motywacją jest obarczone ryzykiem uznania naszej wypowiedzi za niepoprawną, a nas samych za osoby nieznające normy językowej.

Izabela Różycka