Szanowni Państwo,

proszę o poradę w odniesieniu do przymiotników przed słowem „komfort”. Najczęściej spotykamy większy/mniejszy komfort, np. „zapewnia większy komfort podczas jazdy”. Widuję jednak również „lepszy komfort”, co moim zdaniem brzmi dość sztucznie, ponieważ komfort sam w sobie jest pozytywnym zjawiskiem i nie mógłby być w odwrotnym przypadku gorszy. Czy istnieje jakaś reguła, na którą można by się tutaj powołać? Czy obie możliwości są poprawne? Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.

Komfort definiowany jest w „Wielkim słowniku języka polskiego” pod redakcją Piotra Żmigrodzkiego jako 'warunki zaspokajające czyjeś potrzeby w maksymalnym stopniu możliwym do osiągnięcia w danych okolicznościach’ oraz ’ coś, co sprawia, że czyjeś potrzeby są zaspokojone w maksymalnym stopniu możliwym do osiągnięcia w danych okolicznościach’. W odniesieniu do stanu, czyli pierwszej definicji, możemy mówić m.in. o pogorszeniu, a także polepszeniu czy poprawieniu czyjegoś komfortu, a zatem poprzedzenie w takim kontekście rzeczownika komfort przymiotnikiem lepszy nie powinno budzić zastrzeżeń. Gdy użyjemy tego wyrazu w drugim przytoczonym znaczeniu, czyli przyczyny, należy zastosować przymiotniki duży czy wielki.

Katarzyna Burska