Dzień dobry.

Moje pierwsze pytanie dotyczy słowotwórstwa: Czy słowo „krajalnica” pochodzi od słowa „krajać” (wówczas formant będzie brzmiał „-alnica”?
Drugie pytanie dotyczy orzeczenia: Czy w zdaniach „Zostałem aresztowany”, „Z pociągu zostałem wypchnięty” występuje orzeczenie imienne?
Dziękuję za odpowiedź.

Ma Pani rację, słowo krajalnica pochodzi od krajać (formant sufiksalny – alnica oraz zmiana paradygmatu).

W wymienionych przez Panią zdaniach mamy orzeczenia słowno-imienne, w których łącznikiem jest forma osobowa czasownika zostać, zaś orzecznikami imiesłowy.

Pozdrawiam,

Elwira Olejniczak