Czy wyrazy „laser” i „laska” należą do rodziny wyrazu „las”?

Słowa las i laska są oparte na tym samym prasłowiańskim rdzeniu (lěs-) i należą do jednej rodziny. Nie jest spokrewniony z nimi wyraz laser, zapożyczony z języka angielskiego (skrót od ‚light amplification by stimulated emission of radiation’ ‚wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania’).

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla