Szanowni Państwo,
Bardzo nurtuje mnie kwestia tworzenia wyrazów o pierwszych członach: „quazi” oraz „meta”. Spotkałam się z takimi słowami jak: „quazi-racjonalny”, „quazi-syntaktyczny”, „metaetyczny”. Czy takie pierwsze człony wyrazów można łączyć z każdym słowem ? Oczywiście w odpowiednim kontekście znaczeniowym. Proszę o odpowiedź.
Z wyrazami szacunku,
Magdalena Bycul

Cząstki tego rodzaju łączą się z przymiotnikami i rzeczownikami. Nie ma w odniesieniu do nich żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o to, jaki to jest rzeczownik czy przymiotnik, poza oczywiście zdrowym rozsądkiem. Mają one także odpowiedniki rodzime (meta – 'poza’; quasi – 'jakby, niby’), których użycie ułatwiłoby zrozumienie wypowiedzi.  Nadużywanie tego typu elementów świadczyć może o próbie nadania wypowiedzi bardziej wyszukanego stylistycznie charakteru, czy wręcz snobizmie, nie jest zatem świadectwem dobrego stylu.

Warto też zwrócić uwagę, że pierwszą z wymienionych cząstek wymawiamy kfazi, ale zapisujemy quasi.

Izabela Różycka