Szanowni Państwo,

Śląski Ogród Botaniczny jest związkiem stowarzyszeń, którego członkami są województwa, powiaty, gminy i inne organizacje samorządowe.

Podam po jednym przykładzie:

Województwo Śląskie

Powiat Mikołowski

Gmina i Miasto Mikołów

Gmina Lyski

Wiem, że nazwy takie jak województwo śląskie, powiat mikołowski i gmina zapisuje się małymi literami.

Nasi członkowie wymieniani w różnych dokumentach, m.in. na papierze firmowym instytucji zapisywani są wielkimi literami (tak jak w przykładzie).

Czy uzasadniona jest taka pisownia w przypadku, kiedy, pisząc Województwo Śląskie mamy na myśli nie terytorium a instytucję, którą reprezentuje Marszałek Województwa Śląskiego. Podobnie w przypadku Powiatu Mikołowskiego – instytucję, którą reprezentuje Starosta Powiatu Mikołowskiego?

A co z gminami?

Czy powinno zapisywać się małą: gmina Lyski?

A co w przypadku nazw Gmina i Miasto Mikołów? Skąd wziął się taki zapis w administracji? Nie jest tak, że każde miasto jest gminą?

Ostatnio otrzymałam uchwałę Rady Miejskiej Jaworzna, z której wynika, że z kolei nazwę ich miasta mam zapisywać Gmina Miasta Jaworzna. Tego w ogóle nie rozumiem. Czy rada miejska może sama ustalać, jaką nazwą należy się posługiwać w stosunku do danego miasta. Wcześniej mieliśmy podane: Gmina i Miasto Jaworzno, a teraz Gmina Miasta Jaworzna.

Bardzo proszę o wyjaśnienie i konkretną wskazówkę, jaka forma i zasada ortograficzna powinna obowiązywać w nazewnictwie dot. gmin.

Z uszanowaniem

Małgorzata

z językoznawczego punktu widzenia gminy, województwa i powiaty to jednostki administracyjne, których nazwy należy zapisywać małymi literami (powiat mikołowski, województwo śląskie, gmina i miasto Mikołów). Instytucjami są konkretne urzędy reprezentujące interesy danego regionu i to ich nazwy zapiszemy wielką literą (np. Urząd Marszałkowski w Łodzi).

Pytanie o fortunność nazw gmina i miasto Jaworzno / gmina miasta Jaworzna ma charakter administracyjno-prawny, nie językowy.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla