Dzień dobry.
Czy poprawne są zdania: młodzi chłopcy zostali skautem.

Mężczyźni zostali kierowcą taksówki.

Wydaje mi się, że skoro mamy liczbę mnogą tych chłopców, to nie mogli oni zostać jednym skautem. A odnośnie do drugiego zdania oprócz pytania o formę słowa kierowca ciekawi mnie również, czy można napisać: kierowcami taksówki, czy poprawnie jest: kierowcami taksówek.

Pozdrawiam.

Słusznie uznał Pan przytoczone formy za błędne. W obu z nich drugi rzeczownik powinien zostać użyty w liczbie mnogiej: … chłopcy zostali skautami; mężczyźni zostali kierowcami ….. Także jeżeli chodzi o liczbę mnogą użytego w drugim zdaniu wyrażenia kierowca taksówki właściwa jest ta, w której konsekwentnie oba wyrazy przybiorą taką samą formę, czyli …. zostali kierowcami taksówek.

Izabela Różycka