Szanowni Państwo,
W książkach i w prasie coraz częściej pojawiają się nazwy analiz, prognoz, dokumentów, raportów, programów unijnych i są to tłumaczenia z języka angielskiego. Niestety, zapis w każdej publikacji jest inny – kursywą lub pismem prostym (w cudzysłowie lub bez), powszechne są wielkie litery w środku polskich tłumaczeń tych nazw.
Bardzo proszę o informację na temat ogólnej zasady zapisu nazw dokumentów i rozstrzygnięcie zapisów:
– program „Wizje i Strategie wokół Bałtyku” – VASAB 2010 (Vision and Strategies around the Baltic Sea 2010),
– prognoza „Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego”(European Sparial Development Perspective – ESDP),
– program Europejska Sieć Obserwacyjna Planowania Przestrzennego (European Spatial Planning Observation Network),
– raport Territorial Futures. Spatial Scenarios for Europe,
– Drugi Raport Kohezyjny,
– „Przejściowy Raport na temat Spójności Terytorialnej”,
– ESPON 1.4.3, Final Raport, 2007, The ESPON Programme.

Problem ten dotyczy również polskich dokumentów:
– projekt Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i jej cele: np. cel nr 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego,
–dokument strategiczny Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,

Będę wdzięczna za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Bożena Kućmierowska
 

Ogólna zasada ortograficzna, która dotyczy zapisu nazw własnych rodzimych spolszczonych dokumentów (w tym: programów unijnych, raportów, ekspertyz itp.), wskazuje, że wielką literą zapisujemy wyrazy samodzielne znaczeniowo: Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania KrajuEuropejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego, natomiast małą literą wchodzące w skład tych nazw spójniki i przyimki, np.: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju dla Ministerstwa Rozwoju RegionalnegoWizje i Strategie wokół Bałtyku. Małą literą zapisujemy ponadto połączenia wyrazowe, które zastępują wskazane części mowy, np.: Przejściowy Raport na temat Spójności Terytorialnej, ponieważ wyrażenie na temat możemy przekształcić: Przejściowy Raport o Spójności Terytorialnej.

Cytowane dokumenty wyróżniamy w tekście za pomocą cudzysłowu lub innej czcionki (kursywy, druku pogrubionego).

Cudzysłowu nie używamy, gdy nazwa została w druku wyróżniona inną czcionką.

Beata Burska-Ratajczyk