Szanowni Państwo! Czy zwrot „żołnierski żołnierz” może być uznany – analogicznie do „masła maślanego” – za przykład tautologii? Bardzo dziękuję za odpowiedź.

Tautologia to połączenie wyrazów, z których każdy ma to samo lub podobne znaczenie. W wyrażeniu żołnierski żołnierz przymiotnik żołnierski oznacza `dotyczący żołnierza, należący do żołnierza, właściwy żołnierzowi`. Wskazany przymiotnik nie wzbogaca treści określanego rzeczownika.

Należy dodać, że w odmianie artystycznej tego typu wyrażania bywają wykorzystywane jako celowy zabieg stylistyczny, służący ekspresywnemu lub znaczeniowemu wzbogaceniu tekstu.

Beata Burska-Ratajczyk