Szanowni Państwo,
uprzejmie proszę o opinię na temat przecinków w poniższym zdaniu.
„Pojęcie gospodarstwa domowego, pojawiające się we wnioskach o świadczenie z funduszu, uważam za zdefiniowane jako grupa osób zamieszkująca wspólnie pod tym samym adresem i korzystająca z tego samego źródła środków finansowych”.
Również chciałbym uprzejmie zapytać czy w zdaniu powyżej właściwą formą jest „zamieszkująca” czy raczej „zamieszkujących”.

Przecinki w tym zdaniu postawione są właściwie. Przydawka wyrażona imiesłowem przymiotnikowym (pojawiające się), jeżeli jest centrum rozbudowanego określenia, powinna być oddzielona przecinkiem od wyrazu określanego. W definicji użyłabym formy dopełniacza (zamieszkujących i korzystających), bowiem odnoszą się one do rzeczownika osoby, a nie grupa. Może warto byłoby także zmienić formę liczby pojedynczej (źródło środków finansowych) na liczbę mnogą, ponieważ w jednym gospodarstwie domowym może być więcej niż jedno takie źródło. Na koniec dodam, że cała konstrukcja tego tekstu jest nie najszczęśliwsza. Proponowałabym jego zmianę w następujący sposób:

Pojęcie gospodarstwa domowego, pojawiające się we wnioskach o świadczenie z funduszu, uważam za zdefiniowane w następujący sposób: jest to grupa osób zamieszkujących wspólnie pod tym samym adresem i korzystających z tych samych źródeł środków finansowych.

Izabela Różycka