Szanowni Państwo

Proszę o pomoc w poprawności konstrukcji zdań. Czy poniższe zdania są poprawne?
„Nie mogę udzielić Panu informacji z dwóch przyczyn: na koncie nie jest aktywny billing, a nie zobaczę szczegółów, dopóki nie aktywuje Pan tej usługi.
Wreszcie także dlatego, że nie podał Pan danych, o które prosiłam, nie mogę zatem udzielić informacji z konta numeru.”.

Wydaje mi się , że są tu błędy, tylko nie umiem ich określić.
Proszę o pomoc.

Pozdrawiam

Przytoczone zdania wymagałyby przeredagowania, zwłaszcza pod względem stylistycznym. Skoro wymienione są dwie przyczyny, to warto by je poprzedzić sformułowaniami po pierwsze, po drugie, wtedy wypowiedź stałaby się bardziej czytelna. Nie znam szerszego kontekstu, więc trudno ocenić poziom komunikatywności tego tekstu, mało precyzyjny wydaje się fragment: nie mogę udzielić informacji z konta numeru. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że nadawca odwołuje się do jakiegoś pytania swojego rozmówcy (a zatem dla odbiorcy komunikat będzie zrozumiały). Wypowiedź nie zawiera rażących błędów językowych, jest tylko mało precyzyjna. 

Katarzyna Burska