Co jest orzeczeniem w tym zdaniu:
Ewa jest marzycielką.

 

W podanym zdaniu występuje orzeczenie złożone: jest marzycielką. Słowo jest to wyraz łącznik (czyli być wyrażone w odpowiedniej formie osobowej), a słowo marzycielką jest orzecznikiem (wyrażonym rzeczownikiem). Podmiotem w tym zdaniu jest wyraz Ewa.

Agnieszka Wierzbicka