Chciałabym zapytać, czy poprawnie jest zapisany temat projektu edukacyjnego realizowanego w II klasie gimnazjum „Akademia Dobrego Zachowania” ? Czy wszystkie wyrazy w tej nazwie piszemy wielką literą?

Nazwa własna, o którą Pani pyta to tytuł projektu, a w tytułach wszelkiego rodzaju (z wyjątkiem tytułów czasopism, cykli wydawniczych oraz cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych) wielką literą piszemy tylko pierwszy wyraz, np. Ziemia obiecana, W żłobie leży …, Karta nauczyciela, Kodeks cywilny, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, itp. A zatem i w przypadku projektu tytuł powinien być zapisany jak Akademia dobrego zachowania.

Izabela Różycka