Zastanawiam się czy rzeczownik może określać przymiotnik?
Niebieski kwitek mogło by oznaczać, że kwiatek określił kolor niebieski w sensie niebieski kolor jest kwiatkiem.
Jeśli nie to dlaczego?  Wiem, że przymiotnik określa rzeczownik, ale w drugą stronę też ma to jakiś sens.

Ustalenie, która część mowy określa którą opiera się na kilku kryteriach, z których najważniejsze są kwestie znaczeniowe, tzn. jakie elementy rzeczywistości nazywa dana część mowy. Podstawową funkcją rzeczowników jest nazywanie przedmiotów i zjawisk, natomiast przymiotniki nazywają cechy tych przedmiotów oraz zjawisk. Cechy nie występują w rzeczywistości jako byty samodzielne, są natomiast nierozerwalnie związane z przedmiotami i zjawiskami, które charakteryzują. Z tego punktu widzenia jest jasne, że wyrazem określanym jest rzeczownik, a określającym przymiotnik. Można się także zastanowić, jak w składni rozumiemy pojęcie określanie. Otóż wyrazy nieużyte jeszcze w wypowiedzi, tzn. bez określeń, oznaczają całe klasy zjawisk, do których się odnoszą, np. rzeczownik kwiatek oznacza wszystkie obiekty na świecie (także namalowane, sfotografowane itp.), które można nazwać za pomocą tego wyrazu. Kiedy do takiego wyrazu dodamy np. przymiotnik, zawęża się zakres odniesienia rzeczownika, tzn. spośród wszystkich kwiatków wybierane są tylko te, które mają kolor niebieski. Możemy dodać do niego inny rzeczownik, np. w doniczce i spośród wszystkich kwiatków wybieramy te, które rosną w doniczkach. Określanie polega właśnie na zawężaniu zakresu wyrazu określanego przez wyraz określający i w odniesieniu do rzeczowników taką zdolność wykazują przede wszystkim przymiotniki oraz inne rzeczowniki, dlatego te dwie części mowy traktujemy jako określenia rzeczownika.

Izabela Różycka