Dzień dobry.
Od kilku lat nękają mnie wyrazy: semiwegetarianizm, pollowegetarianizm i ichti(o)- lub pescowegetarianizm. Wegetarianizm z definicji jest bezmięsnym sposobem żywienia, czy więc użycie przedrostków pollo-, ichtio- i semi- jest w tym przypadku prawidłowe? Czy można być człowiekiem niejedzącym mięsa (każdego gatunku), jednocześnie je jedzącym (ryby, drób)? A może poprawniej byłoby użyć określeń: ichti(o)tarianizm (pescotarinizm), pollotarianizm, w ślad za fleksitarianizmem?
Bardzo proszę o rozwianie moich wątpliwości.
Z poważaniem
Sylwia Orłowska

Wszystkie wyrazy, które Pani wymieniła, niezależnie od swojej etymologii, do polszczyzny przedostały się z języka angielskiego i naśladują formy właściwe dla tego języka. Można zatem powiedzieć, że niekonsekwencja, na którą zwraca Pani uwagę powstała w jęz. angielskim, a w polszczyźnie jest kontynuowana, zapewne podobnie, jak w innych współczesnych językach, ponieważ wyrazy, o których mowa, są to tzw. internacjonalizmy.

A co do samej istoty – budowa wyrazu  semiwegetarianizm, jest prawidłowa, oznacza on bowiem częściowy wegetarianizm, czyli podstawa wegetarianizm jest tu właściwa. Co do pozostałych form oznaczających rodzaje wegetarianizmu, takich jak pollowegetarianizm, ichtiwegetarianizm, pescowegetarianizm itp., po pierwsze dość trudno byłoby ustalić, jak powinien wyglądać przyrostek tworzący nowe, być może rzeczywiście bardziej logiczne określenia (-tarianizm nie jest najszczęśliwszym pomysłem, ponieważ cząstka –tar- należy do łacińskiego wyrazu vegetarius, więc może raczej –anizm?), a po drugie, sądzę, że mają one jedną przewagę nad ichti(o)tarianizmem (pescotarianizmem), pollotarianizmem, tzn. bardziej jednoznacznie kojarzą się ze zjawiskiem, którego dotyczą, co ma znaczenie, zwłaszcza dla niewtajemniczonych. W przypadku zjawisk o tak szerokim zakresie i tak wewnętrznie zróżnicowanych, nie można oczekiwać szczególnej konsekwencji nazewniczej, co oczywiście nie przeszkadza, żeby samemu zastosować jakiś spójny i logiczny system tworzenia kolejnych określeń.

Izabela Różycka