Bardzo proszę o odpowiedź czy prawidłowe i możliwe do stosowania są związki frazeologiczne:

– poniżej przeciętnej
– postępy dydaktyczne
z góry bardzo dziękuję.
M. Cieślak

Oba te wyrażenia – użyte w odpowiednich kontekstach – są poprawne. Postęp dydaktyczny to np. ulepszenie nauczania, związane z poprawieniem metodyki i programów kształcenia czy podniesieniem kwalifikacji konkretnego dydaktyka (dydaktyczny to inaczej 'dotyczący nauczania, pedagogiczny’).  Połączenie poniżej przeciętnej notowane jest przez Wielki słownik języka polskiego pod red. P. Żmigrodzkiego. Jest to 'wartość uzyskana po zsumowaniu składających się na nią elementów i podzieleniu sumy przez ich liczbę’, inaczej średnia.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla