Czy poprawne jest wyrażenie przybyć na obszar kalifatu? 

Słowniki języka polskiego podają kilka znaczeń leksemu kalifat: 1. «muzułmańska organizacja społeczno-polityczna» 2. «władza i urząd kalifa» 3. «terytorium zarządzane przez kalifa».

Przywołane przez Panią sformułowanie należy rozpatrywać w szerszym kontekście.
W pierwszym i drugim słownikowym znaczeniu kalifatu można powiedzieć, że przybyliśmy na obszar władzy kalifa lub przybyliśmy na obszar muzułmańskiej organizacji społeczno-politycznej.  W takich znaczeniach jest to dopuszczalne. Inaczej sprawa wygląda, jeśli ktoś rozumie kalifat jako terytorium zarządzane przez kalifa. Wtedy przybyć na obszar kalifatu będzie niepoprawne, tak samo jak powiedzenie przybyć na obszar terytorium zarządzanego przez kalifa.
Z pozdrowieniami,
Elwira Olejniczak