„oglądnąć”. Czy można używać tego małopolskiego regionalizmu poza małopolską? Czy będzie to wtedy mniej poprawne niż ogólnopolskie „obejrzeć”? Ostatnio spotkałem się opinią (od osoby z wyższym wykształceniem humanistycznym, pani prof.), że wolno go używać wyłącznie w Małopolsce. A użycie go w innym rejonie Polski to plugawienie języka ojczystego i oznaka braku jakiegokolwiek wykształcenia i świadomości językowej.

 

Dzień dobry,
regionalizmy (w tym wskazane przez Pana małopolskie oglądnąć) mieszczą się zwykle w użytkowej normie regionalnej. Oznacza to, że ich użycie jest dopuszczalne w określonym regionie, ale jedynie poza sytuacjami oficjalnymi, publicznymi czy ponadregionalnymi. W polszczyźnie wzorcowej regionalizmy goszczą niezwykle rzadko, zazwyczaj jako warianty form ogólnopolskich, np. borówki i czarne jagody. Są to jednak wyjątkowe sytuacje.

Pozdrawiam
Agnieszka Wierzbicka